INTRO

Грандер съживява кръвтаКръвта е най-важната течност в човешкия организъм. От нейните реологични свойства зависи не само състоянието на сърдечно-съдовата система, но и здравето като цяло. И въпреки че размерът на еритроцитите е по-голям от този на колоидните частици, кръвта може да се разглежда като колоидно-дисперсна система, тъй като свойствата и поведението й се подчиняват на законите на колоидната химия. Основна характеристика на колоидните разтвори е дзета-потенциалът. Той е мярка за електричния заряд, който възниква на фазовата граница между дисперсираните (разпределените) частици и средата, в която се намират. Ако този потенциал е достатъчно нисък - за кръвта между -35 и -100 mV, колоидните частици ще са добре дисперсирани и ще се намират отделно една от друга. При достигане на стойност -15 mV започва агрегация, която е максимална при стойност 0 mV. В това състояние кръвта не може да суспендира хранителните вещества и да ги пренася нормално до всички клетки, както и не може да суспендира крайните продукти от обмяната на веществата и да ги извежда от организма. Употребата на бутилирана вода Грандер води до понижаване на стойността на дзета-потенциала на кръвта при хора с изразена еритроцитна агрегация, което се проявява като освобождаване на еритроцитите и възстановяване на нормалните реологични свойства на кръвта (текучеството й). Този ефект на водата Грандер се наблюдава 20 минути след изпиването на чаша такава вода, но за трайни резултати, е необходима системна употреба.